Fotografija na webu

Zanimljivosti o fotografiji i učinak na ljudski mozak. Koliko puta ste čitajući novine skrenuli pažnju…